Overgangsklachten

Veel vrouwen kampen met overgangsklachten en zoeken naar alle middeltjes om de ongemakken tegen te gaan. Vaak voelt het als water naar de zee dragen.

Ongeveer 80% van alle vrouwen, die de menopauze naderen hebben klachten die bij de overgang horen.

Typische overgangsklachten, zoals onregelmatige menstruatie, hoofdpijn, stemmingswisselingen, slaapstoornissen en niet te vergeten de opvliegers en nachtelijk zweten.

Wil je de klachten aanpakken? Dat kan absoluut!

Tren helpt u via auriculo therapie van uw klachten af. Door het plaatsen van kleine puntjes in uw oor helpen wij u door deze periode heen. Dit zal eens per 4 weken op een locatie bij u in de buurt zijn.

Indien u zowel de klachten tegen de overgang alsmede gewichtstoename wilt aanpakken, kunt u kiezen voor onze combinatiebehandeling.

Indien je aanvullend verzekert bent, kan je de kosten bij je zorgverzekeraar declareren. De hoogte van het terug te vorderen bedrag is afhankelijk van je verzekering. Dit kan het gehele of een gedeelte van het factuurbedrag zijn.